Skip to main content
Közérdekű
By 2022. július 17.november 17th, 2022No Comments

Kultúrotthonhasználat szabályokkal

Összefoglaltuk a helyi kultúrotthonok bérlésére, használatára, díjszabására vo­natkozó tudnivalókat.

Mivel egyre több rendezvénynek adnak otthont közösségi épületeink, szeretnénk emlékeztetni minden érin­tettet a legfontosabb tudnivalókról a kultúrotthonok foglalásával kapcsolat­ban, amelyekről a helyi önkormányzati képviselőtestület a 49/2021-es számú határozatával döntött.

A kultúrotthonok és közösségi ház foglalása előzetesen történik telefonon vagy személyesen a polgármesteri hiva­tal titkárságán. A bérlési szerződés meg­kötésére és a terembér kifizetésére az esemény előtt legkésőbb három nappal kerül sor. A bérleti díj kifizetése mellett egy szimbolikus – 200 lej – garancia­pénzt is be kell fizetni, amelyet vissza­kap a bérlő, amennyiben a kultúrotthont olyan állapotban adja vissza, amilyen­ben kivételekor volt.

A bérlők felelnek a berendezések, felszerelések és egyéb eszközök épségéről, a termek és az udvar tisztaságáról.

 

Bármilyen rongálás vagy nem megfelelően kitakarított felület esetében a garanciapénzből levonjuk a javítási, szerelési, takarítási díjnak meg­felelő összeget.

Minden terem kulcsait jegyzőkönyv alapján az esemény előtt legkésőbb két nappal kell átvenni a felelős személyek­től: László Levente – Csíkszentgyörgy, Csíkmenaság; id. Magyar Lajos – Mena­ságújfalu; Erdély János – Pottyand; Fodor József – Csinód, Egerszék. A csíkszent­györgyi kultúrotthon bérlése lakodalom­ra 500 lejbe, előadások, bál, keresztelő, elsőáldozás, kicsengetés és más ün­nepségek szervezésére 350 lejbe kerül. A csíkmenasági kultúrotthont 350 lejért lehet használni, az egerszéki és csinód művelődési házakat 200 lejért, menaság­újfalvit és pottyandit pedig 250 lejért. Az október 1. és április 30. közötti időszak­ban a csíkszentgyörgyi kultúrotthon bére a fűtésköltségek alapján emelkedik.

Bérmentesen használhatóak a kul­túrotthonok a következő közösségi rendezvények esetekben: a helyi képvi­selőtestület gyűléseire, a polgármesteri hivatal által szervezett megbeszélések­re, előadásokra, egyéb rendezvényekre, iskolai és óvodai ünnepségekre, rendez­vényekre, különböző előadások próbái­ra, közösségi rendezvényekre, ünnepsé­gekre, fiatalok által szervezett közösségi rendezvényekre (szüreti bál, 18 évesek bálja), jótékonysági rendezvényekre, te­metkezési torokra.

Fontos tudni, hogy

a csíkszentgyör­gyi kultúrotthon esetében a konyhát csakis lakodalom, kicsengetés, elsőál­dozás esetében lehet kibérelni.

Ilyen alkalmakkor a konyha közköltségét a bérlő fizeti a fogyasztás függvényében. A konyha berendezésének, felszerelésé­nek épségéért a bérlő felel, ha esetle­ges rongálás történik, akkor azt ő köte­les megtéríteni.