Skip to main content
ActualInteres public
By 2023. aprilie 19.No Comments

Afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Harghita anuntă că la data de 24.04.2023. vor fi publicate documentele tehnice ale cadastrului din cadrul proiectului Servicii de înregistrare sistematică a imobilelor în Sistemul Intergrat de Cadastru și Carte Funciară din UAT Ciucsângeorgiu.  Cererile de rectificare formulate în legătura cu documentația publicată pot fi depuse la sediul primăriei Ciucsângeorgiu, în zilele lucrătoare, între orele 8-14 p perioada afisării.