ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

Județ: HARGHITA

Denumire UAT: 

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Harghita anunță că la data de 10.01.2023 vor fi publicate documentele tehnice ale cadastrului din cadrul proiectului Servicii de înregistrare sistematică a imobilelor în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară finanțat prin Programul Operațional Regional – Proiectul major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România” – Lotul 4, din UAT ZETEA, județul Harghita”, în conformitate cu prevederile art.12 alin. (9^3) litera. a) și b) coroborat cu art.14 alin.(1) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.