Skip to main content
Interes public
By 2023. aprilie 18.aprilie 20th, 2023No Comments

Comunicat de presă

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Privind lansarea proiectului cu titlul: ,,Înființare centru de colectare prin aport voluntar în comuna ciucsângeorgiu’’, cod proiect: C3I1A0122000210

Beneficiar: U.A.T. Comuna Ciucsângeorgiu

Finanţarea Proiectului: Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta 3 Managementul deşeurilor, Apel nr. PNRR/2022/C3/S/I.1.A

Proiectul se derulează conform Contract de finanţare Nr. C3I1A0122000210 încheiat cu Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP), Coordonator de reforme şi/sau investiţii pentru Planul naţional de redresare şi rezilienţă

Perioada de implementare a proiectului : 24 luni, dar fără a depăși data de 30.09.2024.

Obiectivul general al proiectului Dezvoltarea unui management al deșeurilor eficient, prin suplimentarea capacităților de colectare separată, pregătire pentru reutilizare și valorificare a deșeurilor în vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice și a tranziției la economia circulară. Dezvoltarea unui management al deșeurilor eficient, prin suplimentarea capacităților de colectare separată, pregătire pentru reutilizare și valorificare a deșeurilor în vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice și a tranziției la economia circulară.

Principalele rezultatele vizate prin implementarea obiectivului de investiţii din cadrul proiectului sunt:

  • Cantitatea de deșeuri colectate separat, exprimată în tone/an pentru fiecare centru cu aport voluntar;
  • Rata de reciclare exprimată în procent din deșeurile colectate separat pentru fiecare centru cu aport voluntar;

Valoarea totală a finanţării nerambursabile: 3.830.914,00 lei, echivalentul a 778.720,20 euro, la care se adaugă TVA aferent cheltuielilor eligibile în valoare de 727.873,66 lei.

 „Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”