Caracteristici geografice

Așezarea comuneiAșezarea comunei

Comuna Ciucsângeorgiu este situată în partea de nord est a regiunii Ciucului de Jos, în valea pârâului Fișag și la poalele Munților Ciucului, încorporează acele zone de pădure și teritorii de pășunat, care se întind până la granița istorică („Granița de o mie de ani” – fostul hotar al Imperiului Austro-Ungar).

Comuna se întinde pe o suprafață de 240,72 km2, predominant muntoasă, cu o populație de 5 000 de locuitori. Populația este concentrată în satele din văile Fișagului și Topliței, dar există sute de locuitori și în satele dispersate, forestiere Cinod, Eghersec, Ghiurche și Coibăniș.

Comuna cuprinde 10 sate: Potiond, Armășeni, Armășenii Noi, Ciucsângeorgiu, Bancu, Cotormani, Cinod, Eghersec, Ghiurce și Ciobăniș.