Skip to main content
AktuálisKözérdekű
By 2023. június 10.augusztus 1st, 2023No Comments

Első községi Pedagógus Nap

A pedagógusok munkájának elismeréseképp, egy közös gondolkodás elindítása érdekében szervezett Pedagógus Napot Csíkszentgyörgy Község Polágrmesteri Hivatala.

Mintegy hatvan községben élő és tanító pedagógus részvételével tartotta meg a helyi önkormányzat a Pedagógusok Napját június 6-án a csíkszentgyörgyi kultúrotthonban. A program előtt kérdőívben mérte fel az intézmény, hogy a pedagógusok szerint milyen kellene legyen az ideális iskola a községben, valamint hogy hogyan, mivel tudnának hozzájárulni ennek az ideális iskolának a formálásához és megtartásához a pedagógusok? A válaszok alapján egy községi tanintézmény innovatív, ösztönző, együttműködő, sokszínű kell legyen, ahova gyerek, pedagógus, szülő szívesen jár, egyfajta második otthon. A válaszadó pedagógusok felsorolták azokat a területeket, tevékenységeket is, amelyekbe szívesen bekapcsolódnak önkéntesen, akár az iskolai programon kívül is. Többek között vállalnának érzelmi nevelést és preventív tevékenységek tartását, tanácsadást, pályázatok írását, olvasómaraton szervezését, képzések, foglalkozások vezetését diákoknak, pedagógusoknak egyaránt, a Csíkszentgyörgy Községi Ifjúsági Kórus létrehozását.

Ezen információk birtokában találkoztak az említett napon azok a pedagógusok, akik elfogadták a polgármesteri hivatal meghívóját. A helyszínen Réti Zsófia polgármester köszöntötte a résztvevőket, kiemelve a pedagógusi szakma elismerésének fontosságát, hiszen a jövő nemzedékét nevelik mindennapjaikban. Kiemelte, a programot is azért szervezte meg az intézmény, hogy általa

köszönetet mondhassanak az aktív és nyugalmazott óvónőknek, tanítóknak, tanároknak.

Egy közös ebéd elfogyasztása után 10 fős csoportokban irányított beszélgetésen vettek részt az oktatók, ahol egyebek mellett a következő kérdésekre kellett választ adniuk: Milyen programokat/projekteket kezdeményeznének, amelyeken szívesen részt vesznek gyerekek és pedagógusok egyaránt? Mi motiválja a pedagógust iskolán kivüli tevékenységben való részvételre? Mi motiválja a gyermekeket? A válaszokban számos jó ötlet fogalmazódott meg, többek között iskolák közti rendezvényekről, kirándulásokról, szakkörökről, meseterápiával, tematikus napokról, családi napokról, önismereti, személyiségfejlesztő programokról. Minden csoport válaszából kiemelkedett a Szülők iskolája program elindításának szükségessége, annak megszervezése a gyerekek minél fiatalabb korától, valamint az oszálycsere és közös kirándulások több osztály, vagy más iskolák gyerekeivel.

Összegzésképpen: ahhoz, hogy az iskoláink egyfajta második otthonná váljanak a gyermekek számára, ahova szívesen járnak, minden iskolán kívüli tevékenység a játékosság, tapasztalati úton való, észrevétlen tanulás, a szabadidő tartalmas, de pihentető eltöltésének céljával kell szerveződjön, ahol szülők, gyerekek, pedagógusok együtt vannak, jobban megismerhetik egymást, új barátságok szövődnek. A gyermekeket az új környezet, a játékos megoldások, a kipacsolódás, a sikerélmény motiválja és a korosztályuknak megfelelő témaválasztás. A pedagógusoknak a sikerélmény, elismerés, a pozitív visszajelzés a gyerekek és szülők részéről a bizalmas, jó hangulat nélkülözhetetlen munkájuk jókedvű végzéséhez.