Skip to main content
AktuálisKözérdekű
By 2022. július 26.november 17th, 2022No Comments

Ifjakként tenni a közösségért

Jobb hellyé tenni községünket – ez az újonnan alakult ifjúsági tanács célja.

Megalakult Csíkszentgyörgy Község Ifjúsági Konzultatív Tanácsa, amelynek július 21-én volt az első ülése. Hogy tu­lajdonképpen mi a lényege a konzultatív tanácsnak? A község ifjúságát érintő kér­désekben az ifjúsági tanács a polgármes­teri hivatallal karöltve konzultál és dönt.

Emellett az első ülésen olyan célokat is kitűztünk magunk elé, mint például a köz­ség fiataljainak összefogása; olyan progra­mok megszervezése, melyek célközönsége nemcsak a tanuló korosztályok, hanem a fiatal házasok, családosok. Az első meg­beszélésen lehetőség volt beszámolni a motivációkról, melyek miatt az ifjúsági tanácshoz csatlakoztunk. Mondhatnánk, hogy a fő motiváció mindenki számára egy élhető, fiatalos, lendületes község képe volt, melyet hosszútávon szeretnénk biz­tosítani magunknak, majdani gyermeke­inknek és minden itt élő fiatalnak.

És, hogy a tettek bizonyítsák aka­ratunkat, egy augusztusi eseményről máris beszámolhatunk. Ugyanis au­gusztus 26-án moziestet szerveztünk a helyi futballpályán, kamionvászonnal, szénabálákkal.

Reméljük, hogy a fiatal felnőtteket megszólító további eseményekkel, kon­zultációkkal tehetünk a községünkért, községünk fiataljainak jóllétéért.

Domokos Tímea