Skip to main content
AktuálisKözérdekű
By 2023. június 30.augusztus 1st, 2023No Comments

Lejárt a hatvan nap, a munka folytatódik

Lejárt a 60 napos kifüggesztési határidő június végén, ami alatt ellenőrizni tudták a tulajdonosok, hogy a Topo Service által felmért területek a helyükön vannak-e. Ebben a polgármesteri hivatal munkatársai segítették az érintetteket, nagyon kevesen tudtak eligazodni a honlapon közzétett térképeken és adatokon.

Az eredeti elképzelésünk az volt, hogy a láttamozás ideje alatt több birtokbahelyezési jegyzőkönyvet is kiállítunk, de az már az első héten kiderült, hogy a célkitűzéstől eltérően, csak a birtoklevéllel rendelkező gazdákat tudjuk ellenőrizni. Már 2022. májusában, a 30 napos ellenőrzés során jeleztük a munka átvételi jegyzőkönyvének végén, hogy nagyon sok területet nem oda helyeztek be térképen, ahol azt a gazdák megmutatták, annak ellenére, hogy a szisztematikus telekkönyvezés lényege a valós helyzet feltérképezése. A tulajdonosokkal való ellenőrzés során újra bebizonyosodott, hogy

nagyon sok hibásan berajzolt terület van a felmérésekben,

amelyekhez a kiigazítási kérelmek benyújtásában is a polgármesteri hivatal alkalmazottai segítették a lakosságot.

A kataszteri dokumentáció láttamozására több mint 700 személy iratkozott fel. Az elmúlt két hónapban a tervezett 8-14 óra közötti ügyfélfogadás helyett, a földes osztályon dolgozó kollégák nagyrésze 8 és 21 óra között dolgozott, de volt olyan nap is, hogy 22,30-kor fejezték be a munkanapot.

Mindeközben kértük az Országos Kataszteri Hivataltól a határidő hosszabbítását a munka nagyságára hivatkozva, és rámutatva a Topo Service által leadott munkában észlelt hibákra. Sajnos ezt a kérésünket visszautasították, de átiratban jelezték, hogy a szisztematikus felmérési munkálatok folyamán kiállított birtokbahelyezési jegyzőkönyveket a cég köteles integrálni. Ez jó hír, hisz eddig 585 hektár terület integrálására került sor, melyekre a birtokbahelyezési jegyzőkönyvek 2021. novembere és 2022. márciusa között lettek kiállítva. A 2022. márciusa óta kiállított és tisztázott jegyzőkönyveket is be lehet jegyezni, mint használó vagy tulajdonos, jogi helyzettől függően. Ez még több száz hektár terület tisztázását jelentheti a tulajdonosok számára.

Bízunk abban, hogy a Topo Service cég a megoldási időszakban együttműködve a kataszteri hivatallal és a helyi önkormányzat munkatársaival sikeresen és eredményesen befejezi a munkát, és sikerül beintegrálni a szisztematikus munkálatok alatt kiállított birtokbahelyezési jegyzőkönyveket is, hisz mindannyiunk érdeke, hogy haladjunk a tulajdonjogi helyzet rendezésével.

Igyekeztünk a tisztázás során a tévesen behelyezett, birtokleveleken szereplő területek helyét pontosan meghatározni.

A birtokbahelyezési jegyzőkönyvvel rendelkező, de még nem integrált területekről pedig levenni a birtokleveles parcellákat, hiszen ha ezek a hibák nem javítódnak, számos konfliktus forrása lehet tulajdonosok, de intézmények és tulajdonosok között – annak ellenére, hogy az adatfeldolgozás során a földmérő cég általi tévedésekből adódnak a problémák, és nem a hivatal alkalmazottainak mulasztásából.

Fontos megjegyezni, hogy azokra a területekre, melyek bizonyíthatóan nem a község tulajdonát képezik, de a felmérés során bizonyító akta hiányában a polgármesteri hivatalra jegyezték be, az óvási kéréseket a község nevében kiállítottuk és iktattuk – jelezve, hogy ezek magánszemélyek tulajdonában vannak. Sajnos ezeket elutasította a bizottság. Azt is tudni kell, hogy akik esetében nem került sorra a birtokbahelyezés, amint a szisztematikus telekkönyvezés befejeződik, folytatjuk ezt a munkát, szeretnénk belátható időn belül jogilag is rendezni a problémát.

Tehát nem a munka befejezése, hanem a folytatása következik, hisz szeretnénk a 32 éves visszaszolgáltatási folyamatnak a végére érni. Felelőtlenség lenne határidőt írni, mivel láttuk az elmúlt két és fél évben a nehézségeket, a buktatókat, de a hivatal munkatársaival együtt igyekszünk a tulajdonjogot tiszteletbe tartva végezni mindennapi tevékenységünket.

Újabb birtokbahelyezési lehetőség

A 18/1991 törvényt módosító 123/2023-as törvény értelmében birtoklevelet lehet igényelni a mezőgazdasági termelőszövetkezetbe be nem vett (nem államosított, nem kollektivizált) területekre. Az örökösök vagy földtulajdonosok kéréseiket személyesen vagy postai úton nyújthatják be az illetékes polgármesteri hivatalnál, hat hónapig az adott törvény hatályba lépésétől, vagyis 2023. május 16-tól. Szükséges iratok: típuskérés; esetenként házassági-, halotti-, születési bizonylat és személyazonossági igazolvány másolata, illetve örökösödési vagy hagyatéki okmányok másolata; engedéllyel rendelkező topográfus által kiállított technikai leírás, amely igazolja, hogy az adott terület nem volt telekkönyvezve a 7/1996-os telekkönyvi törvény alapján; helyszínrajz az ingatlan határaival, amelyet engedéllyel rendelkező topográfus állít ki a 600/2023-as kataszteri szabályzat 16-os melléklete alapján; az illetékes polgármesteri hivatal által kiállított igazolás, ami bizonyítja, hogy az adott területnagyság szerepel a mezőgazdasági/kataszteri nyilvántartóban; adóbizonylat. Az érintett gazdákat bátorítjuk, hogy éljenek a lehetőséggel, nyújtsák be a kéréseket a jelzett időpontig. A kitöltendő kérés letölthető a www.csikszentgyorgy.ro honlapról.

Réti Zsófia, polgármester