Skip to main content
AktuálisEsemények
By 2023. szeptember 18.október 3rd, 2023No Comments

Mária-koronázás Menaságon

Isten kegyelméből ebben az évben is méltóképpen koronázhattuk meg Szűzanyánkat, aki nem csak égi közbenjárónk, nem csak a magyarok Nagyasszonya, hanem a menasági egyházközség Királynője is

Bár látszólag a fiatalok ünnepe a Mária-koronázás, hiszen lényegében ők a szervezői, megvalósítói az ünnephez nélkülözhetetlen tennivalóknak, az egyházközség minden tagja magáénak érzi és lehetősége szerint népviseletben részt vesz rajta. Az indulási helyszínt évente más-más falutizes vállalja fel, így idén augusztus 27-én Menaságújfalúból indultak a Szűzanya szobrát és a virágból font koronát vivő fiatalok, a korona 12 csillagát megszemélyesítő gyertyát vivő társaik és az egyházközség többi tagjának társaságában.

Csíkmenaságon több mint fél évszázados hagyomány, hogy Mária királynő ünnepének nyolcadában

az egyházközség falutizeseinek hívei királynőjükké koronázzák a Szűzanyát, és felajánlják neki közösségüket.

A Boldogságos Szűz Mária királynő ünnepét ugyanis 1954. október 11-én rendelte el XII. Piusz pápa Ad caeli Reginam kezdetű enciklikájában, a Szeplőtelen Fogantatás dogmája kihirdetésének 100. évfordulóján. XII. Piusz Mária-évet hirdetett és arra kérte a világ püspökeit, hogy egyházmegyéikben ünnepeljék meg a Szűzanyát. A Szentatya 1954-ben Rómában megkoronázta a Szűzanya Salus Populi Romani-ikonját.

Bakó Gábor akkori menasági esperes-plébános kezdeményezésére a helyi fiatalok egy Mária-képet vittek a körmeneten, majd szentmise keretében Mária oltalmába ajánlották a közösséget. A Szűzanyát Menaság királynőjévé fogadták. Az ünnepséghez a következő években is ragaszkodtak a fiatalok. 1967-ben elkészíttették a menasági Mária-szobor kicsinyített mását, azt vitték a körmenetre.

A fizikai készülődés mellett a fiatalok a lelküket is őszinte odaadással készítették az ünnep kegyelmeinek befogadására: a hét folyamán elvégezték szentgyónásukat, péntek este pedig szentségimádáson vettek részt.
A csíkmenasági templomhoz vezető úton a népviseletet öltött hívek a csíkszentgyörgyi Havasalja Fúvószenekar kísérete mellett Máriát dicsérő egyházi énekeket énekeltek és rózsafüzért imádkoztak.

A szentmise bevezetőjében az egyházközség ismételten a Szűzanya oltalmába ajánlotta magát, és Csíkmenaság királynőjévé fogadta Őt. A koronázás alatt az Egészen szép vagy, Mária kezdetű éneket énekelték. A felajánlás után a hívek énekelve körbe vitték a megkoronázott Szűzanyát a település központjában.

Ferencz Ildikó és Erdély Imre