Skip to main content
AktuálisKözérdekű
By 2022. szeptember 23.november 17th, 2022No Comments

Összefogás a tűzkárosultakért

Példás összefogásról tett tanubi­zonyságot közösségünk az augusztus végi tűzkárosultaknak szervezett gyűj­tés során.

Az augusztus 30-ai villámcsapás okoz­ta tűzesetben károsult Keresztes József és Kánya András részére szerveztek gyűjtést szeptemberben a helyi önkéntes tűzol­tók és a helyi RMDSZ Nőszervezet tagjai. Délutánonként és hétvégén személye­sen felkeresték a községbelieket, és ös­szegyűjtötték a pénzbeli adományokat, illetve összeírták az építkezési anyaggal és fizikai munkával segíteni tudókat is. Emellett az iskolakezdési kirakodóvásá­ron a csíkszentgyörgyi kultúrotthonban egy gyűjtődobozt is kihelyeztek azok szá­mára, akik segíteni akartak, illetve volt olyan helybéli is, aki ruháiból származó jövedelmét a károsultaknak ajánlotta fel.

Köszönet minden jószándékú helybé­linek, hogy lehetőségeihez mérten pró­bálta segíteni a károsult családokat.

A gyűjtés során közel 43500 lejt gyűlt össze, ebből Keresztes Józsefnek valamivel több mint 23 ezer lejt, Kánya Andrásnak pedig több mint 20 ezer lejt adakoztak a helyiek. Mindemellett a községbeliek felajánlot­tak közel 120 széna- illetve szalmabálát, 16 zsák gabonát, valamint kertdeszkákat és gerendákat is.