Skip to main content
Közérdekű
By 2022. szeptember 30.január 12th, 2023No Comments

Régi házak megmentése a cél

Nyolc leromlott állapotban lévő ha­gyományos régi ház újulhat meg a helyi polgármesteri hivatal nyertes pályázata révén a következő három évben.

Sok omladozófélben lévő régi paraszt­ház van községünkben, amelyek az idő tel­tével fokozatosan tönkrementek, és ame­lyeket sok esetben a pénz hiányában csak részben vagy nem kielégítően újítottak fel. Mivel a helyi önkormányzat nagyon fontos­nak tartja a hagyományos falu arculatának és a helyi értékeknek a megőrzését, a régi házak megmentése érdekében pályáza­tot nyújtott be az év elején. Az Országos Helyreállítási Tervből (PNRR) megvalósuló Hívogató Románia, 11-es komponensének, Turisztika és Kultúra tengelyén megjelenő kiírására leadott, régi parasztházak meg­mentését célzó pályázati csomagot pozití­van bírálták el.

Ezáltal a Hagyományos építészetű falvak útvonala Csíkszentgyörgy köz­ségben elnevezésű projekt részeként 8 magántulajdonban levő hagyományos házat restaurálhatnak/újíthatnak fel községünkben. A pályázatban szerep­lő házakat egy bizottság választotta ki, amelyben részt vett Hargita megye főépítésze, a Hargita Megyei Műemlék­védelem tanácsosa, a csernátoni Hasz­mann Pál Múzeum vezetője, valamint Csíkszentgyörgy község polgármestere. Egyenként 60 ezer euróból lehet a szük­séges beavatkozásokat elvégezni. A pro­jekt elszámolható értéke 2,6 millió lej ÁFA nélkül, a nem elszámolható költsé­geket a helyi polgármesteri hivatal saját költségvetéséből finanszírozza.

Miután a tervezésre megkötötték a szerződést, hozzáfogtak a felújítások meg­tervezéséhez a szakemberek.

Tavaszig kell elkészülniük a topo- és geotanulmá­nyoknak, a technikai tervnek, ez utóbbi elfogadása után kezdődhet a felújítás.

Az ütemterv szerint a munkálatokat 2025 má­jusáig kell befejezni, majd egy fél év áll a rendelkezésre a pályázat teljes lezárására.

A projekt célja javítani a turisztikai célpontok elérhetőségein, a turiszti­kai infrastruktúra minőségén, bővíteni a turisztikai kínálatot, a kulturális és a természeti örökség hasznosításával, a szolgáltatások, élmények minőségének növelésével. Községünkben a turizmus egyelőre olyan erőforrás, amelyet még nem használunk ki teljes mértékben. A természeti és kulturális sajátosságok, a kulturális erőforrások sokasága, a sa­játos életmód olyan elemek, amelyek a kulturális turizmus területén hasz­nosíthatók. Turisztikai szolgáltatások azonban csak akkor nyújthatók, ha az infrastruktúra fejlesztése, valamint a kulturális örökség és a helyi értékek vé­delme biztosított.