Skip to main content
AktuálisKözérdekű
By 2023. október 8.No Comments

Új házszám kerül minden portára

Törvény kötelezi az önkormányzatokat az utcák újraszámozására, így Csíkszentgyörgy községben is sor kerül a munkálatokra, amelyeket az Országos Kataszteri és Ingatlan Nyilvántartási Hivatal (ANCPI) 448/2017-es rendelete szabályoz. Az egyik legnagyobb változás, hogy minden utcában egytől indul majd a számozás, jobb oldalon a páros számok, bal oldalon pedig a páratlan számok kerülnek a kapukra.

Az utcaneveket és házszámokat tartalmazó dokumentumot a már beérkezett észrevételek alapján átnézzük és módosítjuk, majd ismételten a lakosság láttamozására bocsátjuk a végleges határozat meghozatala előtt. Ez az időszak

jó alkalom arra, hogy olyan telkeknek is házszámot kérjenek, amelyek eddig nem rendelkeztek számmal,

de beltelekként szerepelnek. Azért is fontos az új házszámozás minél előbbi elkészítése, hogy a kiállításra kerülő telekkönyvekben már azok szerepelhessenek.

A házszámozásra vonatkozó észrevételeket és javaslatokat az office@csikszentgyorgy.ro e-mail­-címre vagy a 0266-331 603-as telefonszámon várjuk.

Fontos tudni, hogy az utcák újraszámozására vonatkozó tanácshatározat elfogadását követően az új számozás és utcaelnevezések lesznek érvényesek, így a lakosságnak kötelessége a lakcímváltozásokat bejelenteni, a személyi igazolványok és céges dokumentumok cseréjét elvégezni. A személyi igazolványok cseréje ingyenes, a jogosítványokat nem lesz szükséges cserélni. A helyi önkormányzat tervez létrehozni egy személyi nyilvántartó irodát annak érdekében, hogy helyben megoldható legyen a személyi dokumentumok cseréje.