Turizmus

Adorján-ház

Leírás

Egy régi gerenda alapján az épület 1797-ben épült. 2020-ban kezdték felújítását és 2021-ben újra megnyitották. A menasági lófő székely Adorján család kúriája dongaboltozatú kőpincére épült boronaépület. A csíkmenasági Adorján-kúriát a mellette álló székely kapuval 1955-ben nyilvánították műemlékké. Az 1980-as évek végén utolsó lakója elköltözött.

Cím

Csíkszentgyörgy község, Csíkmenaság,

431. szám, Hargita megye, Románia

Kapcsolat

+4 0728890800

Frissítve 3 héttel ezelőtt • Módosítási javaslat

Gál Sándor-ház

Leírás

A házat 1822-ben építette Gál József strázsamester és felesége Füleki Julianna. Itt lakott Gál Sándor is, aki 1825-ben katonaiskolába került, majd a székely haderő szervezőjeként tábornok is lett. A ház négy mindig használatos szobát és Gál Sándor „bujdosó szobáját” foglalja magába. A házat a forradalom után a honvédtábornok szülei eladták, így került a rokonok tulajdonába, később pedig a Fazakas család tagjai lakták. Az épületet 1983-ig lakták, majd a kiköltözés után a lakás roskadni kezdett. A házat többszörös renoválása után az összeomlás veszélye fenyegette, így a polgármesteri hivatal segítséget nyújtva elszállította eredeti helyéről, majd építette újjá. 2016 után második alkalommal is lebontották a házat és egy pályázat keretén belül felújították, majd 2021 decemberében átadták a műemléket. A ház ma is látogatható Csíkszentgyörgy község polgármesteri hivatala mellett.

Cím

Csíkszentgyörgy község, Csíkszentgyörgy,

131/A. szám, Hargita megye, Románia

Hivatalos Facebook-oldal itt

Kapcsolat

+4 0266331603

Frissítve 3 héttel ezelőtt • Módosítási javaslat

Csíkmenasági
Római Katolikus
Plébániatemplom

Leírás

A Csíkmenasági Római Katolikus Szeplőtelen Fogantatás templom a falu központjában található. A késő gótikus stílusú erődtemplom román kori alapokra épült a 15. században, amelyet ablakai, ajtómaradványai és támpillérfedőlapjai igazolnak. A templomot freskók díszítik, leghíresebb a Szent László freskó. A templom szárnyas oltárát 1915-től a Magyar Nemzeti Múzeumban őrzik.

Cím

Csíkszentgyörgy község, Csíkmenaság, Főút,

461. szám, Hargita megye, Románia

Kapcsolat

+4 0266331617

Frissítve 3 héttel ezelőtt • Módosítási javaslat

Csíkmenasági
I. világhaborús
emlékmű

Leírás

A csíkmenasági templomkert déli bejáratánál áll, és az első világháború hőseinek emlékét idézi Szervátiusz Jenő szobra a sebesült katonáról. Hargita megye műemlékeinek hivatalos jegyzékében 1992-ben képzőművészeti műemlékként szerepel.

Cím

Csíkszentgyörgy község, Csíkmenaság, Főút,

461. szám, Hargita megye, Románia

Kapcsolat

+4 0266331617

Frissítve 3 héttel ezelőtt • Módosítási javaslat

I. világháborús
képkiállítás

Leírás

2020-ban helyezték el a csíkmenasági templomkertben a Szervátiusz Jenő által készített I. világháborús emlékmű képkiállítását. A tárlat a szobor elkészítésének és felavatásának történetét mutatja meg.

Cím

Csíkszentgyörgy község, Csíkmenaság, Főút,

461. szám, Hargita megye, Románia

Kapcsolat

+4 0266331617

Frissítve 3 héttel ezelőtt • Módosítási javaslat

A Szent Család
megjelenésének emlékköve

Leírás

A csíkmenasági Dánél Józsefnek állítása szerint 1959. augusztus 24-én megjelent a Szent Család miközben állatait legeltette Ina-völgyében. Szent József akkor azt kérte tőle, hogy alapítsa meg a Szent Család Társulatot, amelyet végül 1962-ben tett meg Dánél József. A társulat tevékenysége elsősorban a csíkmenasági egyházközösség támogatását szolgálta, a tagság gyűjtéséből több alkalommal is fejlesztették a helyi templomot, ugyanakkor a jelenésélmény helyszínén egy emlékkövet is felállítottak 1969-ben. Az emlékkő még mindig látogatható a jelenésélmény helyszínén, a rá vésett szöveg is jól olvasható: Jézus Mária Szent József megjelenése 1959. A jelenésélmény körülményeiről, a társulat működéséről 2023-ban egy kiadvány is készült.

Cím

Csíkszentgyörgy község, Csíkmenaság, Ina-völgye

Hargita megye, Románia

Kapcsolat

+4 0266331617

Frissítve 3 héttel ezelőtt • Módosítási javaslat

Csíkszentgyörgyi
Római Katolikus
Plébániatemplom

Leírás:

Alcsík legszebb, méreteiben legnagyobb és legrégebbi gótikus temploma, melynek építési ideje 1336-ra tehető. A mai, végső formáját a késő gótikus XV-XVI. századi átépítés során nyerte el. A Szent György tiszteletére felszentelt plébániatemplom búcsúját április 25-én ünnepli az egyházközség.

Cím

Csíkszentgyörgy község, Csíkszentgyörgy, Főút,

13. szám, Hargita megye, Románia

Kapcsolat

+4 0266331692

Frissítve 3 héttel ezelőtt • Módosítási javaslat

Bors-Bálint-kápolna

Leírás:

A csíkszentgyörgyi vártemplom cinteremkapuja mellett található az 1857-ben épült Bors-Bálint-kápolna, amely Bálint Ignác csíkszentgyörgyi székely határőr kapitánynak és nejének, Bors Juliannának szolgál végső nyughelyeként, akik a 19. század folyamán sokat jótékonykodtak a közösség javára.

Cím

Csíkszentgyörgy község, Csíkszentgyörgy, Főút,

13. szám, Hargita megye, Románia

Kapcsolat

+4 0266331692

Frissítve 3 héttel ezelőtt • Módosítási javaslat

Szent Kereszt-kápolna

Leírás

A háromtizesi vagy felsőszentgyörgyi Szent Kereszt feltalálása-kápolna 1828 táján épült az akkori plébános, Tankó Albert kezdeményezésének köszönhetően. Az idők során a háromtizesiek hosszas fáradozások révén vívták ki a heti misehallgatást az erdélyi püspöktől. A kápolna búcsúsünnepét szeptember 14-e körüli vasárnapon tartják.

Cím

Csíkszentgyörgy község, Csíkszentgyörgy,  Főút,

484. szám, Hargita megye, Románia

Frissítve 3 héttel ezelőtt • Módosítási javaslat

Görögkatolikus templom

Leírás

A csíkszentgyörgyi görögkatolikus kápolna a 18. század folyamán épült a Rómával egyesült ortodox románok számára, akik az 1661-es és 1694-es tatárjárások után telepedtek meg Csíkszentgyörgyön. A román lakosság idővel teljes mértékben integrálódtak a székely közösségbe. A kápolna ma a román ortodox egyház tulajdonában van.

Cím

Csíkszentgyörgy község, Csíkszentgyörgy, Főút,

530. szám, Hargita megye, Románia

Frissítve 3 héttel ezelőtt • Módosítási javaslat

Urunk színe változása-kápolna

Leírás

Menaságújfaluban található az Urunk színe változása-kápolna, ahol minden vasárnap délelőtt szentmisét tartanak. 1828-ban Bors Ignác és neje Juliánna a Balázsi családdal együtt építették ezt a kis kápolnát.

Cím

Csíkszentgyörgy község, Menaságújfalu

Hargita megye, Románia

Frissítve 3 héttel ezelőtt • Módosítási javaslat

Gál Sándor-szobor

Leírás

A Gál Sándor-szobor 2016 nyarán került átadásra a község polgármesteri hivatala előtt. A szobor falunk szülötte, Gál Sándor honvédtábornoknak állít emléket.

Cím

Csíkszentgyörgy község, Csíkszentgyörgy, Főút,

130. szám, Hargita megye, Románia

Kapcsolat

+4 0266331603

Frissítve 3 héttel ezelőtt • Módosítási javaslat

Nagyboldogasszony-kápolna

Leírás

A Pósa-hegyen levő gótikus stílusú kápolnát Illyés András erdélyi püspök építtette 1713-ban, mert a legenda szerint kisgyerekként itt menekült meg egy medvetámadástól. A Nagyboldogasszony tiszteletére szentelt kápolna búcsúját augusztus 15-én tartja az egyházközség.

Cím

Csíkszentgyörgy község, Csíkszentgyörgy,

Hargita megye, Románia

Kapcsolat

+4 0266331692

Frissítve 3 héttel ezelőtt • Módosítási javaslat

Papok halála

Leírás

Papok halálának Csíkszentgyörgy községben, a Nagyboldogasszony-kápolnától nem messze található kőkeresztet nevezik (eredetileg fakereszt volt), amelyet 1870-ben állítottak hét idemenekült pap lekaszabolásának emlékére. Az emlékhely körüli vöröses talaj a néphit szerint az ott kivégzett papok vére miatt vörös.

Cím

Csíkszentgyörgy község, Csíkszentgyörgy,

Hargita megye, Románia

Frissítve 3 héttel ezelőtt • Módosítási javaslat

Márton Ferenc-emlékszoba

Leírás

Az 1884-ben Csíkszentgyörgyön született és 1940-ben Budapesten elhunyt Márton Ferenc festő, grafikus, szobrász, építész és bélyegtervező emlékszobáját a szülőházával szemben, a háromtizesi Szent Kereszt-kápolna mellett elhelyezkedő épületben nyitották meg 2018. április 28-án. Az emlékszobában berendezett kiállítás anyaga között megtekinthetőek a Csíki székely gátkötők és az Erdőirtás Csíkországban című monumentális erejű alkotások redukciós másolata, az Udvarunk című festmény, valamint számos más alkotása és rajza is.

Cím

Csíkszentgyörgy község, Csíkszentgyörgy, Főút

483. szám, Hargita megye, Románia

Kapcsolat

+4 0752070438

Frissítve 3 héttel ezelőtt • Módosítási javaslat

Márton Ferenc-szobor

Leírás

2018. novemberében állítottak szobrot Csíkszentgyörgyön Márton Ferenc festő emlékére. A mellszobor 70 cm magas, Sántha Csaba szobrászművész öntötte bronzba, valamint a kőtalapzat Both András építész tervei alapján készült el. Az arc tökéletes megformálásához a Siklódy Lőrinc által készített halotti maszkot használták fel. A szobor a csíkszentgyörgyi művelődési ház előtti parkban található.

Cím

Csíkszentgyörgy község, Csíkszentgyörgy, Főút,

207. szám, Hargita megye, Románia

Frissítve 3 héttel ezelőtt • Módosítási javaslat

Csíkmenasági
Néprajzi Gyűjtemény

Leírás

Károly Veronka tanítónéni volt az, aki elindult, és a faluban élő embereket felkereste különböző régi, hábórus emlékeket keresett. A múzeumban több régi tárgy, ruházat, különböző katonás képek találhatok.

Cím

Csíkszentgyörgy község, Csíkmenaság, Főút

118. szám, Hargita megye, Románia

Kapcsolat

+4 0728890800

Frissítve 3 héttel ezelőtt • Módosítási javaslat

Adorjánfürdő

Leírás

A Szentegyház pataka völgyében feltörő borvízforrásokról sem szabad megfeledkeznünk. Legkiemelkedőbb az Adorján-forrás, amelyre egy gyógyfürdős mofettát alakítottak ki Adorján-fürdő néven. Az 1869-1873-as katonai térképen találjuk az első írásos feljegyzést a forrással kapcsolatban, ahol a Mineralbad (ásványvízfürdő) feliratot találjuk a Szentegyház-patak mellett. 1947-ben egy helyi lakos, név szerint Adorján Albert, kibérelte a helyet és egy fürdőhelységet létesített a forrás köré. 1980-ban tönkrement a fürdő, az épületek leromlottak, a környezet eliszaposodott. 1990-ben egy természetgyógyász bérelte ki a helyet a helyi önkormányzattól és fokozatosan helyrehozta a károkat, modernizálta a helyet, kitisztította a közeli forrásokat.

Cím

Csíkszentgyörgy község, Csíkszentgyörgy

Hargita megye, Románia

Frissítve 3 héttel ezelőtt • Módosítási javaslat

Pottyandi
ásványvízforrás

Leírás

Pottyand borvízforrásában nátrium-magnézium-hidrogén-karbonát típusú az ásványvíz. A forrás  Szilos- és Tompád-patakának összefolyásánál található, nem messze Pottyondtól.

Cím

Csíkszentgyörgy község, Pottyand

Hargita megye, Románia

Frissítve 3 héttel ezelőtt • Módosítási javaslat

Csíkbánkfalvi
I. világháborús
emlékmű

Leírás

Csíkbánkfalva északi határánál, a központi park déli részén található az 1945 előtt készült emlékmű, melz az első világháborúban elesetteknek állít emléket.

Cím

Csíkszentgyörgy község, Csíkbánkfalva

Hargita megye, Románia

Frissítve 3 héttel ezelőtt • Módosítási javaslat

II. világháborús
emlékmű

Leírás

Csíkszentgyörgy község déli részén megtalálható Turulmadaras obeliszk 1941-ben készült a II. bécsi döntés emlékére, homlokzatán a magyar címerrel. A címert 1945 után eltávolították és így az emlékmű megmenekült a nehéz időkben a lebontás veszélyétől. Később a II. világháború helyi áldozatainak nevei kerültek rá. A kommunista időszak évtizedeiben egyre csak romlott az állapota, mígnem 2015-ben az emlékművet felújították, restaurálták Sárpátki Zoltán szobrász vezetésével. Az említett obeliszknek a tetején eredetileg csak a kereszt szimbóluma állt, erre került rá a Dóczy András csíkszeredai szobrász által mintázott, alumíniumból kiöntött, karmai közt kardot tartó turulmadár szobra. 2008 március 15-én a magyarság ősi szimbólumával ,,koronázták meg” az emlékművet. Minden év március 15-én megemlékezést tart a község ezen a helyen, az 1848-49-es szabadságharcban és forradalomban elhunytak emlékére.

Cím

Csíkszentgyörgy község, Csíkszentgyörgy

Hargita megye, Románia

Frissítve 3 héttel ezelőtt • Módosítási javaslat

Szent János-kápolna

Leírás

Bánkfalva déli bejáratánál, a tízes rendszer alapján Altízesben találjuk a Szent János kápolnát, melynek búcsúját június 24-én üljük. Nevét Keresztelő Szent Jánosról kapta, viszont a kápolnát csupán nevezetesebb ünnepek keretében használják, mint például: karácsony, húsvét, pünkösd harmadnapja stb. Az épület homlokzatán találunk egy írást, mely magába foglalja az építőjének nevét. „Létrejöttem Antal János és hív nője Vitos Susa hitbuzgó áldozatukból Nagy Lajos plébános alatt. 1882”

Cím

Csíkszentgyörgy község, Csíkbánkfalva

Hargita megye, Románia

Frissítve 3 héttel ezelőtt • Módosítási javaslat

Szent Anna-kápolna

Leírás

A bánkfalvi nagy temető kápolnája a Szent Anna-kápolna, amelynek búcsúját július 26-án üljük.

Cím

Csíkszentgyörgy község, Csíkbánkfalva

Hargita megye, Románia

Frissítve 3 héttel ezelőtt • Módosítási javaslat

Kálvária-kápolna

Leírás

Közvetlen a Szent Anna-kápolna felett található a Kálvária-kápolna, amelynek nincs különösebb búcsúja, a tornyát 1833-ban építették, a harangjával a halottakat búcsúztatják, illetve „eső eleibe” harangoznak.

Cím

Csíkszentgyörgy község, Csíkbánkfalva

Hargita megye, Románia

Frissítve 3 héttel ezelőtt • Módosítási javaslat

Sarlós Boldogasszony-kápolna

Leírás

Kotormányban is találunk egy elég impozáns kápolnát a falu bejáratának bal oldalán fekvő domb tetején. Ez a Sarlós Boldogasszony-kápolna, melynek búcsúját július 4-én üljük. A templom 1640-ben épült. Az épületet a 17. században szentelték fel.

Cím

Csíkszentgyörgy község, Kotormány

Hargita megye, Románia

Frissítve 3 héttel ezelőtt • Módosítási javaslat

Összetartozás-emlékmű

Leírás

A műemlék a falu központjában található parkban helyezkedik el, az első és második világháborúban harcoló magyar nemzet hőse számára állít emléket. A szobrot a felcsúti és a csíkmenasági polgárok, a helyi önkormányzat segítségével állíttatták. Az emlékművet Becze Gábor felcsúti szobrászművész készítette.

Cím

Csíkszentgyörgy község, Csíkmenaság

Hargita megye, Románia

Frissítve 3 héttel ezelőtt • Módosítási javaslat

Pottyandi harangláb

Leírás

A Pottyandi harangláb a falu északi részén található, a 19. században épült római katolikus kápolna. Hargita megye műemlékeinek hivatalos jegyzékében műemléképületként szerepel. A harang régen reggel, délben és este is szólt, viszont most már csak abban az esetben, ha pottyandi ember hal meg, illetve tűz  vagy nagy vihar van. A Repülj Madár Egyesület jóvoltából mostmár lépcsősor segítségével lehet feljutni a haranglábhoz.

Cím

Csíkszentgyörgy község, Pottyand

Hargita megye, Románia

Frissítve 3 héttel ezelőtt • Módosítási javaslat

Csinódi kápolna

Leírás

A csinódi kápolna 1994-1997 között épült a tanyai lakosság összefogásának köszönhetően, amelyet 1997. június 6-án a Szentháromság tiszteletére szentelt fel Tamás József gyulafehérvári segédpüspök.

Cím

Csíkszentgyörgy község, Csinód

Hargita megye, Románia

Frissítve 3 héttel ezelőtt • Módosítási javaslat

Egerszéki kápolna

Leírás

Az egerszéki kápolna 1957-1958 között épült a helyiek összefogása és saját kétkezi munkájuk révén, amelyet 1959. szeptember 8-án benedikálták Kisboldogasszony tiszteletére.

Cím

Csíkszentgyörgy község, Egerszék

Hargita megye, Románia

Frissítve 3 héttel ezelőtt • Módosítási javaslat