Skip to main content
AktuálisEsemények
By 2021. december 14.február 24th, 2022No Comments

Látogatható a Gál Sándor-ház

Jellegzetes csíki parasztháznak jellemezték hivatalos megnyitó ünnepségén a Gál Sándor-házat, aminek különleges vonása, hogy nagyon impozáns méretei vannak, amelyek mutatják, hogy módos család tulajdona volt.

Hivatalosan is megnyitották Gál Sándor felújított szülőházát december 10-én, amelybe több mint ötven helybéli és meghívott kapcsolódott be. Az átadó ünnepségen elsőként Réti Zsófia polgármester köszöntötte a jelenlevőket, beszédében rámutatott, „nemcsak Csíkszentgyörgy, de magyarságunk, a székelység büszkesége is Gál Sándor ezredes, aki nemcsak a harcmezőn állta meg a helyét, hanem a szellemi értéket is teremtett”. Azt is kiemelte, hogy a székely népi építészet talán legimpozánsabb példájának – 11 méter széles, 16 méter hosszú és öt helyiségből álló épület – megmaradása nagyon sok jó embernek köszönhető, nekik hálát is mondott az elöljáró.

Külön kiemelte Daczó Katalin újságíró szerepét, aki nyilvánosságra hozta a ház történetét, „aki újságíróként jobban szívén viselte a ház sorsát, mint sok más közvetlenebbül érintett személy, és én fenntartom, hogy neki köszönhetően maradt meg Gál Sándor gyermekkorának és korai ifjúságának szülőháza”. Arra is kitért, hogy végül 2015-ben a helyi önkormányzat György József vezetésével Lőrincz Barnát kérte fel, hogy építészként készítsen egy előtanulmányt, majd az AFIR-hoz (Vidéki Beruházások Ügynökségéhez) benyújtott pályázat részeként sikerült megvalósítani a projektet. A munkálatokba helyi szakembereket vontak be: nemcsak az újjáépítésben vették igénybe segítségüket, hanem a berendezés során is, hiszen a csíkmenasági Károly Veronika festette meg a Csíkbánkfalván élő Gál Levente asztalosmester által készített bútorokat, mindemellett a rongyszőnyegeket is helyiek ajánlották fel erre a célra. De a csempéket és vásárolt székely ruhákat is környékbeli kézművesektől szerezték be.

Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának vezetője beszédében rámutatott, hogy Gál Sándor felújított szülőháza nemcsak Csíkszentgyörgy községnek az emblematikus háza, hanem meglátása szerint Alcsíknak is a háza, hiszen térségi összefogással sikerült évről évre tenni azért, hogy sor kerüljön az átadásra. Bízik benne, hogy sokakat fog érdekelni ez az épület, és sok építő jellegű megbeszélés, esemény, tanulságos együttlét lesz benne. Lukács Bence Ákos, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának vezető konzulja felszólalásában rámutatott, kettős ünnep a ház megnyitója, „hiszen nem csak egy pompás ház született újjá, de egyúttal a szellemi örökségünk meghatározó alakjának is emléket állítunk. Csíkszentgyörgy híres szülöttje, Gál Sándor honvédezredes méltán maradt a történelmi emlékezetünkben, hiszen egyike volt azoknak, akik az utolsó pillanatig harcoltak a szabadságharcunk ügyéért. Ő volt az, aki nem engedett a ’48-ból, és élete végéig, a száműzetésben is a haza szabadságát tartotta szem előtt. Éppen ezért a ma átadásra kerülő ház méltó tisztelgés az emléke előtt”.

Mint Lőrincz Barna, a tervező cég vezetője ismertette, „amit lehetett, ami menthető volt, azt megpróbáltuk megmenteni. Voltak nagyon jó fotóanyagok, filmek, amiket Daczó Katalin készített róla, úgyhogy annak alapján, ha nem is minden eredeti állapotában, de jellegében és formájában visszaállítódott. Így egy nagyon szép csíki, jellegzetes parasztházat látunk, aminek különös jellegzetessége, hogy nagyon impozáns méretei vannak, amik nem jellemzőek az itteni csíki házakra, tehát egy módos családnak a háza volt.” A kivitelező cég részéről Vígh Ádám szólalt fel, aki megjegyezte az építőnek egy ilyen emblematikus, ilyen jelentős, különleges épület átadása, amelyik nem hasonlít a szokványos munkáikra, egészen más jellegű, külön öröm, úgymond hab a tortán.

Az Alcsík Kistérségi Társulás vezetője, Gergely András beismerte, hogy egy kicsit az ő szívéhez is közel áll a felújított Gál Sándor-ház. Mint fogalmazott, egy kicsit az ők munkája is benne van, hiszen ennek a szép, ikonikus, mintegy 200 éves épület hányatott sorsának utolsó évtizedeiben ők is részt vállaltak a megmentésben.

Ilyen szempontból is fontos nekem, de ugyanakkor azért is, mert Gál Sándor az a fontos személyiség, akinek hírneve azt hiszem, hogy kevésbé csorbul és azon jelesek közé tartozik, akikre ma is nagyon sokan emlékeznek.

A köszöntő beszédek végén a Gál Sándor Általános Iskola diákjainak ünnepi műsorát tekinthették meg a hideg időjárás ellenére is összegyűlt jelenlévők. Záró mozzanatként pedig Pál Vilmos Barna plébános megáldotta az épületet.