Skip to main content
AktuálisEsemények
By 2021. október 26.február 24th, 2022No Comments

Megmentett műemléképület

A „csíki székely népi építészet talán legszebb, eredeti helyén álló emlékét”, az Adorján-házat október 24-én adták át a közösségnek Csíkmenaságon. A meghitt ünnepen mintegy kétszázan vettek részt.

Közel száz népviseletbe öltözött helybéli és hozzávetőleg ugyanannyi érdeklődő vett részt a felújított Adorján-ház átadási ünnepségén. Az 1797-ben épített ház udvara benépesedett idősekkel, fiatalokkal, gyerekekkel egyaránt, kürtőskalács illata lengte be a levegőt, és még a nap is kisütött az ünnepség idejére. Az összegyűlteket a Repülj Madár Egyesület nevében Karácsony László köszöntötte, ismertetve a ház rövid történetét: Az Adorján-házat 1797-ben id. Adorján Imre őrmester építette, majd a kaput fiával, ifj. Adorján Imrével együtt 1828-ban állíttatták. 1835-ben ifj. Adorján Imre és felesége, Fazakas Terezsia újraépíttette a házat, ezzel megadva jelenlegi formáját. A házat a 80-as évek óta nem lakták, állapota folyamatosan romlott.

2001-ben a Csíki Műemlékvédő Egyesület megvásárolta, 2003–2004-ben pályázatok útján sikerült elvégezni a házderék és a tetőszerkezet helyreállítását, valamint a tető újrafedését, így az épület megmenekült a pusztulástól. A magyar kormány által létrehozott Rómer Flóris Terv támogatásával, a Teleki László Alapítvány és Hargita Megye Tanácsa a Csíki Műemlékvédő Egyesülettel karöltve renoválták 2017 és 2020 között a műemléképületet a kapujával együtt.

Az ismertetőt követően Albert Homonnai Márton műépítész, a Csíki Műemlékvédő Egyesület elnöke beszédében kiemelte: „itt állunk a csíki székely népi építészet talán legszebb eredeti helyén álló emléke előtt, amely tudományos munkával és követelménnyel újjászületett”. Ismertette a ház előéletét és annak szerkezeti felépítését is, amely napjainkban hűen mutatja, hogy hogyan nézhettek ki kétszáz évvel korábban községünk lakóépületei, házai. Végezetül rámutatott, „ez az épület tárgyi, kulturális örökségünk olyan értékes darabja, mint a szellemi kulturális örökség részeként most felcsendülő menasági népdal”.

Lukács Bence Ákos, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának vezető konzulja köszöntő beszédében kitért arra, hogy

egykor az építkezés nem pusztán gyakorlati célt szolgált, nem csupán technikai folyamatot, hanem értékteremtést is jelentett.

Meglátása szerint így van ez az Adorján-ház esetében is, ami a szakszerű munkának köszönhetően régi pompájában születhetett újjá. Azt is megtudták a jelenlevők, hogy a magyar kormány tudatában van annak, hogy felelőssége őseink minden ránk hagyott értékének megőrzése, lehetőleg visszakapcsolása a település életébe, ezért támogatják a Rómer Flóris Terv által a Kárpát-medence még meglévő épített örökségeinek felújítását.

Ezt követően Diószegi László, a Teleki László Alapítvány igazgatója kapott szót, aki elárulta, számára azért különösen kedves az Adorján-ház története, mert a megmentett épített örökség mellett Csíkmenaságon élő szellemi örökség is van. Ezt különösen jó látnia, miután sikerült a „nagyon rossz állapotban lévő, de pusztulásában is gyönyörű épületet” megmenteni. Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke szerint az Adorján-házra méltán lehetnek büszkék nemcsak a csíkiak, hanem egész Székelyföld. Röviden ismertette a megyei önkormányzat azon programjait, ami épített örökségünk megmentését hivatott szolgálni. Elismerését fejezte ki ugyanakkor a helyi közösségnek, hogy az épület megóvását szakemberekre bízták.

A helyi polgármesteri hivatal nevében Keresztes-Pap Géza alpolgármester szólalt fel, aki köszönetet mondott az Adorján-ház megmentésében részt vállalóknak munkájukért. Külön kitért Károly Veronika tanítónéni munkájára – aki megtette az első lépést az épület megmentéséért –, hogy hivatásként kezeli a falu hagyományainak ápolását, a ránk hagyott örökségek megőrzését. Ezt követően arra bátorította a helyieket, hogy töltsék meg élettel az újjászületett épületet, biztosítva az önkormányzat támogatását kezdeményezéseikhez.

Helye volt a visszaemlékezésnek

Károly Veronika, a Repülj Madár Egyesület elnöke a régmúlt Adorjánok, az Adorján család élettörténetét ismertette a jelenlévőkkel, majd köszönetét fejezte ki a műemléképület megmentésében résztvevőknek. Befejezésül felolvasott egy részletet Adorján Imre országgyűlési képviselő 87 évesen írt üzenetéből, amelyet unokájának, Zsuzsannának címzett halála előtt pár hónappal, amelyben hazaszeretetre, nemzeti identitásának megőrzésére, Székelyföld megismerésére bátorította az utódját.

Az ünnepi beszédek után Jenei János csíkmenasági plébános megáldotta a felújított épületet, majd a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes rövid műsorát tekinthették meg a jelenlévők. A beszédek között a Repülj Madár Egyesület helyi népdalokat adott elő szebbé téve az ünnepet. A műsor után bárki megtekinthette az Adorján-házat, az udvaron pedig meleg teát és kürtőskalácsot fogyaszthattak az átfázott résztvevők. A program közös szeretetvacsorával zárult a helyi kultúrotthonban.