Skip to main content
AktuálisKözérdekű
By 2021. december 22.február 24th, 2022No Comments

Megszorítások ellenére is eredményes év

Mozgalmas évet tudhat maga mögött Csíkszentgyörgy Község Polgármesteri Hivatalának munkaközössége. Mivel a járványhelyzet miatt nem tarthatják meg a tervezett éves beszámoló falugyűlést, ezért hasábjainkon számolunk be tevékenységükről.

Réti Zsófia polgármester felvezetőként a legutóbbi olvasmányából származó gondolatokat osztotta meg: „Az egymás felé sugárzó jóakarat és tisztesség jóakaratúvá és tisztességessé tehette volna a politikát is” – írta Wass Albert az Elvész a nyom című könyvében a többi értékes gondolat mellett. Így év végén összegzés, kiértékelés, év végi gondolatok járnak az eszembe. Milyen volt az év, mi az, amit sikerült megvalósítani, mi az, amit nem. Sikerek, kudarcok, vívódások, döntések, eredmények. Tartalmas és eredményes évet zártunk, hisz amint az alábbi beszámolóból kiderül, sok minden történt községünkben, annak ellenére, hogy a vírussal is meg kellett tanulni együtt élni. A jó csapatmunkának köszönhetően számbeli eredményeink is ezt mutatják.
Azt gondolom, hogy Wass Albert szavai ma is aktuálisak. Az Elvész a nyom tanulsága és következtetése, hogy ki kell jelöljünk magunknak egy irányt – magánemberként, szakemberként, politikusként, egyszerű földművelőként, tudós felfedezőként, gyerekként, felnőttként, pedagógusként –, és ez lehet az egymás felé sugárzó jóakarat, illetve tisztesség, amely jóakaratúvá és tisztességessé tehetné a mindennapi emberek életet is. A tükröt elsősorban saját magunkkal kell szembe tartanunk.
Azt kívánom, hogy a jóakarat és tisztesség vezérelje a következő évben lépteinket, cselekedeteinket. Ez legyen az irányelv az otthonunkba, munkánkba, családjainkban, és akkor egy szebb, békésebb, nyugodtabb jövőről álmodhatunk.

A költségvetésről

Mint a könyvelőnőtől megtudtuk, december közepén már az idei ötödik költségvetés-módosításon dolgoztak az állami leosztások módosítása, az új fűtéstámogatások, a tanintézmények kérései, illetve bizonyos helyi adók és illetékek többletbevétele okán. Az év során az intézmény költött személyi kiadásokra 3,25 millió lejt – ebből 1,8 millió lej a polgármesteri hivatal alkalmazottai, a tanácsosok és napszámosok fizetését képezte, míg 1,4 millió lej a 32 személyi beteggondozó juttatását és 24 súlyosan sérült személy támogatását. Mindemellett fenntartásra 1,04 millió lejt költöttek, különböző javításokra közel 340 ezer lejt, az árvízkárok kijavítására több mint 91 ezer lejt, tanintézmények fenntartására 554 ezer lejt, valamint beruházásokra 1,25 millió lejt. Ennek értelmében az intézmény teljes kiadásainak értéke december közepéig 6,53 millió lej. Azt is elmondta a szakember, hogy bevételeik december közepéig 10,64 millió lejre rúgnak: ebből saját bevételeik 1,15 millió lej, sürgősségi alapból 3,42 millió lej, áfából visszaosztott 4,4 millió lej, jövedelmi adókból pedig 1,5 millió lej.
A polgármesteri hivatal titkárságán december közepéig mintegy 5500 iratot iktattak be (ehhez képest az elmúlt három évben ez a szám az év végén átlag 4400 körül alakult), ahonnan közel ezer levelet/válaszlevelet postáztak ki, közreműködésükkel pedig 166 helybéli kapta meg a koronavírus elleni oltást. A csíkszentgyörgyi kultúrotthont 5 rendezvényre bérelték ki, ebből négy lakodalom volt, egy pedig a szüreti bál, Csíkmenaságon a csőszök és a tűzoltók báljai számára biztosított helyszínt a kultúrotthon, illetve két karácsonyi előadásnak. Egerszéken a kultúrotthonban egy kicsengetési ebédet tartottak az év során. Az önkormányzatnál összesen 77 személy jelezte külföldi munkavállalási szándékát.

84 tanácshatározat

Mint a községi főjegyző beszámolt, december közepéig 84 határozatot fogadott el a helyi önkormányzati testület novemberig 17 tanácsülés alkalmával, míg tavaly 42, tavalyelőtt 56 határozatot hoztak. Polgármesteri rendelet november végéig 303-at iktattak, valamivel többet, mint egy évvel korábban.

Az év során huszonötször hirdettek meg versenyvizsgát, amely révén 12 új alkalmazás törént, ehhez képest 2013-2018 között mindössze 10 versenyvizsgára került sor.

Emellett megkötöttek 5 bérbeadási szerződést, 3 haszonkölcsön szerződést és két szolgáltatási szerződést is. Ugyanakkor licitre meghirdették a csíkmensági községháza egyik helyiségének bérbeadását is.

Az alpolgármesteri iroda több, mint 200 kérést és panaszlevelet iktatott az év során, továbbá 24 vadállatkárral kapcsolatos jegyzőkönyvet, melynek kártérítési összértéke több mint 52 ezer lej volt. Ez utóbbiból egy eset farkasok által, míg a többi medvék által okozott kár volt. Ugyanakkor öt vadállatok általi rongálást is jelentettek, ezekre viszont nem volt kártérítési kérelem leadva. Újraszervezték az önkéntes tűzoltó-alakulatot községünkben, 40 önkéntessel kötöttek szerződést. Jelenleg pedig zajlik a védőruhák és felszerelések beszerzése.
A csíkszentgyörgyi kultúrotthon felújításából már megvalósították a meszelési munkálatokat, a fűtésrendszer felújítását, a gázrendszer költöztetését, a könyvtár fűtésének rendbetételét, a berendezés javítását, a színpad függönyének tisztítását. Emellett a község területén köztéri szemeteseket szereltek fel, melyek tisztán- és karbantartása is az említett iroda feladatköre. Ahogyan a játszóterek felújításával, a napközi épületének tatarozásával és berendezésével, a parkok, zöldövezetek rendben tartásával is foglalkoztak az év folyamán, sőt, a községi erdők üzemtervezési munkálatait is felügyelik. Az árvízkárok felmérését és azok javítási munkálatainak követését is az említett osztály munkatársai végzik.

Szociális ügyek

Az alpolgármesteri iroda közösen a szociális osztály munkatársaival havonta mintegy száz szociális segélyezett személy foglalkoztatását látja el, emellett 560 tisztálkodási cikkekből és élelmiszerekből álló csomagot osztottak, szállítottak ki a jogosultaknak. Emellett a szociális osztályra 259 kérést nyújtottak be szociális segély igénylésére, míg 40 igénylést adtak le családi pótlékra, 34-et gyermeknevelési juttatásra, míg 84-et gyermeksegélyre, és tizenhármat gyermekvállalás utáni munkavállalást ösztönző juttatásra. Összesen mintegy 220 sérült személyt tartanak számon községünkben, továbbá harminckét személyi gondozói állást, illetve 24 súlyosan sérült személy támogatásának kifizetését biztosítja az önkormányzat.
A községbeliek közül december közepéig 132-en igényeltek fűtéstámogatás juttatást, valamint 75-en melegétel-jegyet. Negyvenhat esetben jártak el gyermekvédelmi ügyekben, míg egy esetben kellett beavatkozniuk családon belüli erőszak miatt. Munkájuk során összesen 539 környezettanulmányt állítottak ki. Harminc sérült személy esetében engedélyezték ingyenes parkolójegyek kibocsátását, egyebek mellett pedig képzések szervezéséhez is hozzájárultak.
Mint az adó- és illetékosztály munkatársaitól megtudtuk, december közepéig 287 természetes személy igényelt járműbejegyzést, míg 17 jogi személy, emellett 155-en íratták ki járműveiket. Továbbá 432 adóigazolás állítottak ki, 210 átiratot küldtek a törvényszékhez, volt 125 adókiközlésük, 92-92 felszólítást és végrehajtás-jegyzőkönyvet postáztak, míg 46 adókivetési értesítést, illetve 83 adóbevallási nyilatkozatot állítottak ki. 85 átirat küldtek el a munkaügy és telekkönyvi hivatalhoz, emellett iktattak 574 jegyzőkönyvet, és feldolgoztak 300 ház és telek változtatásra leadott kérést. Az éves készpénzbevétel 836 609 lej volt december közepéig.

Több pályázati lehetőséggel élnek

A helyi polgármesteri hivatal közbeszerzési osztálya több, mint 280 direkt vásárlást eszközölt az idén, összesen több, mint 2,23 millió lej értékben. Emellett az árvíz által okozott károkra állami támogatásból kapott összeget is kiszerződte egyszerűsített közbeszerzési eljárással, mintegy 2,6 millió lejre. Ugyanakkor fejlesztésekre közel 1,24 millió lej volt kifizetve mindeddig. Leszerződött tervek a jövő évi fejlesztésekre a következők: iskolák energiahatékonyságának növelésére vonatkozó terve, a polgármesteri hivatal épületének felújítása és bővítése; mezei utak aszfaltozása Csíkszentgyörgyön; gázhálózat bővítésének terve. A benyújtott pályázatok értéke a következőképp alakul: iskolák energiahatékonyságának növelése (mintegy 3,3 millió lej), mezei utak (mintegy 5 millió lej), IT-pályázat (mintegy 1,1 millió lej), tűzoltóautó-vásárlás (kb 350 ezer lej). Az Országos Beruházási Társaság (CNI) támogatásával valósulhat meg a hivatal épületének felújítása és bővítése (kb 7 millió lej) és a sportcsarnok építése (kb 5 millió lej).

Mint megtudtuk, a gazdasági osztályon december közepéig 839 lakcímigazolást állítottak ki, többek között ideiglenes és állandó személyigazolvány kibocsátására, iskolák számára, valamint fűtéspótlék igényléséhez. A gazdasági regiszterben 300 módosítást végeztek el az arra vonatkozó kérések nyomán, továbbá 286 bérleti szerződést kötöttek, és kibocsátottak 914 igazolást a mezőgazdasági támogatások igényléséhez. Tizenhat új termelési könyvet igényeltek az év során a helybéliek, míg a korábbiak közül 38-at láttamoztattak.

Az anyakönyvvezető az év során nyolc községünkben történt születést, 22 házasságot, illetve 53 halálesetet anyakönyvelt, emellett honosított 7 születést, 2 házasságot és egy halálesetet, és elvégzett 11 törvényszéki halottá nyilvánítást. Az anyakönyvezető továbbá kibocsátott 18 születési, 32 házassági, 75 halotti bizonyítványt, valamint 13 mellékletet (anexa). Az intézmények számára 67 kivonatot állított ki: ebből 8 születési, 32 házassági és 27 halotti volt. Hatvankét hagyatéki eljárást indított el, 120 jelentést tett le az előírt időszakokban, a törvényszék számára 14 levelet válaszolt meg. Az anyakönyvi iratokba bejövő kérésre 95 bejegyzést ejtett, míg 140-et kért a megyei anyakönyvi hivataltól vagy más önkormányzatok anyakönyvi irodájától.
Az urbanisztikai osztály munkatársa 17 építkezési engedélyt adott ki az év során, ebből 12 új lakóház építésére, 3 lakóházak bővítésére, egy melléképület létesítésére és szintén egy kavicsbánya kitermelésre vonatkozott. Urbanisztikai bizonylatot 39-en igényeltek, míg villamosenergia-lekötést nyolcan, mindezek mellett pedig 20 személy kért épületbejegyzési igazolást az érintett szakembertől.
A földes iroda munkatársait 428 fokolási kéréssel keresték meg december közepéig, emellett kiállítottak öt épületigazolást, ellenőrizték a gazdasági és pénzügyi regiszterbe való bejegyzés előtt 300 személy kérését, és 82 rendszámot bocsátottak ki: 34-et szekérre, 33-at traktorra, 9-et utánfutóra, 6-ot pedig robogóra. Emellett telekkönyvi igazolást 21-et állítottak ki, nyolc alkalommal kérték a helyi termelői piac engedélyezését az illetékes intézményektől, illetve 4 villanylekötési kérést is benyújtottak a piacok helyszínére.
Folyamatosan dolgoztak az érintett szakemberek a birtokba helyezési jegyzőkönyvek kiállításával és ellenőrzésével: mindeddig több ezer hektárra ellenőrizték le a dokumentumokat, és ezer hektárnyi területre állították ki azokat. Ugyanakkor a területtulajdonosok beazonosítása, a szomszédos településekre átnyúló parcellák helyzetének tisztázása is a földes iroda munkatársainak munkáját képezi.

Programok, rendezvények

Események tekintetében sem volt szűkös az esztendő, hiszen az év során hat alkalommal szervezték meg a Fiságmenti Góbé Piacot a helyi termelők és kézművesek segítése érdekében. Emellett a polgármesteri hivatal megemlékezett az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulójáról, több éves kimaradás után pedig megszervezte a falunapokat is. Több témában lakossági konzultációt, fórumot is tartottak. Helyi tanácsosok kezdeményezésére tavasszal pingpongbajnokságot tartottak, és nem maradt el a községi nagytakarítás sem: tavasszal és ősszel is összefogtak a helyiek, hogy tisztább községben élhessünk.
Idén a helyi szépkorúakat is külön köszöntötte a helyi polgármesteri hivatal, az idősek napi programmal szerették volna megbecsülésüket kifejezni a községbeli idősek iránt. Emellett szinte havonta került sor kerekasztal beszélgetésekre különböző témában, kezdve a romakérdésekkel, a vállalkozásfejlesztéseken és pályázati lehetőségeken át a tanügyi kérdésekig.

Az év végén sikerült két nagyobb beruházást is átadni, megtartották a Gál Sándor-ház és az Orbán László Közösségi Ház ünnepélyes megnyitóját is.

Több könyvbemutatót is tartottak községünkben, valamint hat képzésbe kapcsolódhattak be helyben az érdeklődők. A négy nyitott – zöldövezet-karbantartói, takarítói, sajtkészítő és gasztropontos – tanfolyamra mintegy 120-an jelentkeztek, ami mellett a helyi önkormányzat munkatársai közül kilencen elvégeztek egy projektmenedzsment képzést, ugyanakkor a személyi gondozóknak is lehetőségük volt a fejlődésre községünkben. A helyi történésekről a Fiságmenti Hírmondóban negyedévente beszámolnak.
A könyvtár az év során több tevékenységnek is helyet biztosított: Code Kids programozói gyerekcsoport indult márciusban, több kerekasztal beszélgetést is tartottak itt, de zajlott már a könyvek között gyermektábor és illóolaj est is. Mindemellett jelenleg is a könyvtárban működik az önsegítő csoport Benedek Éva lelkigondozó vezetésével, továbbá pedig a községi RMDSZ Nőszervezet és a Csíkszentgyörgy községi Gátkötők Ifjúsági Egyesület is rendszeresen itt tartja megbeszéléseit. Jelenleg zajlik a könyvtári állomány elektronikus nyilvántartásának elkészítése, a munka mintegy háromnegyed része van elvégezve. Nemcsak a korábbi állománnyal folyik a munka, hanem az adományként kapott könyvekkel is. Szintén adományokból bővítették a könyvtár bútorzatát, és társasjátékokat is vásárolt az önkormányzat, hogy játékesteknek adhasson helyet a létesítmény. Az új könyvek vásárlását egy kérdőíves felmérés előzte meg, így az igényekre válaszolva bővítik az állományt az év végén.